กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบเนื้อเดียว

กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบฟิล์ม

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง

การติดตั้งบัวเชิงผนัง


เริ่มติดตั้งบัวเชิงผนัง จากมุมใดมุมหนึ่งของห้Œอง บริเวณรอยต่‹อที่มุมห้Œองหรือมุมเสา ให้Œตัดและต่‹อกันเป็šนมุม 45 องศา โดยใช้Œมีดคัตเตอร์ตัดเฉพาะตีนบัวที่ติดกับพื้นเป็šนมุม 45 องศา

ทากาวยาง “ไดโนบอนด” บนบัวดŒานที่มีร่‹องและผนังที่จะทำการติดตั้งตามความสูงของบัว จากนั้นรอให้Œแห้Œงประมาณ 10-20 นาที แล้Œวทำการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้Œวต้Œองใช้Œ “กาวเชื่อม” หยอดบริเวณรอยต่‹อของบัวแต‹ละเส้Œน เพื่อป้‡องกันการหดตัวของบัวเชิงผนัง
CONSTRUCTION ACCESSORIES CO.,LTD.
84 รามคำแหงซอย 32 (วิเศษสุข),หัวหมาก
บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | ผลงาน | ข่าวสาร | ติดต่อเรา