กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบเนื้อเดียว

กระเบื้องยางปูพื้น ไดโนเฟลกซ์ แบบฟิล์ม

อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งกระเบื้องยาง

วิธีการติดตั้งกระเบื้องยาง

การติดตั้งจมูกยาง และเส้นขอบยาง


“จมูกยาง” ใชŒติดตั้งตรงบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นที่ต่‹างระดับ หรือรอบขอบขั้นบันไดเพื่อกันลื่น รอยต่‹อที่มุมบันไดให้Œตัดและต่‹อกันเป็šนมุม 45 องศา การติดตั้งควรทำทันทีหลังจากที่ติดตั้งกระเบื้องยางลูกตั้งบันไดเสร็จเรียบร้Œอยแล้Œว

“เส้Œนขอบยาง” ใช้Œติดตั้งบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกัน หรือบริเวณช‹องประตูเพื่อกันสะดุด
หมายเหตุ: การติดตั้งจมูกยางและเส้Œนขอบยางให้Œใช้Œกาวยาง “ไดโนบอนด์” ทาบริเวณที่ติดตั้ง เมื่อทากาวยางแลŒวต้Œองทิ้งไว้Œให้Œแห้Œงประมาณ 10-20 นาที จึงเริ่มดำเนินการติดตั้ง
CONSTRUCTION ACCESSORIES CO.,LTD.
84 รามคำแหงซอย 32 (วิเศษสุข),หัวหมาก
บางกะปิ , กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ผลิตภัณฑ์ | ผลงาน | ข่าวสาร | ติดต่อเรา